Primaria Ghioroc

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Convocare sedinta ordinara 26.01.2016

« Inapoi

22 Ianuarie, 2016

Nr. 343 DIN 22.01.2016

 

                                                                           I N V I T A T I E

                                                 Doamnei/Domnului consilier

            In conformitate cu prevederile Art.39(2) din Legea nr.215/2001® a administratiei publice locale, republicata, sunteti invitat(a) sa participatI la sedinta  ordinara a Consiliului local care  se va desfasura  la data de 26.01.2016, orele   17,00 in sala de sedinte a consiliului local , avand propusa urmatoarea,

            ORDINE DE ZI:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea prelungirii termenului de valabiltate al Planului Urbanistic General al comunei Ghioroc pînă la data de 31.12.2018 în baza Legii 303/2015 .

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizației în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară sistem integrat de gestionare a deșeurilor și mandatarea domnului Cismaș Gheorghe să semneze în numele Consiliului Local al comunei Ghioroc în ședința A.G.A. cuantumul cotizației și Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației .

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE –privind aprobare listei de achiziții pentru anul 2016.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE –privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele stradale în localitățile Ghioroc , Cuvin și Miniș .

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privnd aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2016 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă de la ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea numărului mediu lunar de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în subordinea Consiliului Local al comunei Ghioroc și a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora pentru anul 2016 ți raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016 .

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind adoptarea Programului de curățenie , igienizare și protejării mediului în localitățile comunei Ghioroc .

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei cu ternuri aparținînd domeniului public al Consiliului Local al comunei Ghioroc aferente serviciilor publice de apă și canalizare utilizate de Compania de Apă S.A. Arad.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei cu obiecte inventar propuse pentru casare .

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghioroc .

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind valorificarea pe destinații a volumului preconizat  a se recolta în anul 2016 din suprafața de fond forestier deținută de Consiliul Local al comunei Ghioroc .

  12. Diverse .

      Materialele sunt prezentate de catre Primar POPI MORODAN CORNELIU

 

                                                             PRIMAR                                                                                             

                                           POPI MORODAN CORNELIU

 

Nota: Va rugam sa prezentati pina la data de 30 aprilie 2016 raportul de activitate pe anul 2015 .


Lista de fisiereInvitatie +PV Afisare+ Ordine de zi sedinta 26.01.2016 (1).pdf